Pakiet ubezpieczeniowy – czy wiesz, co możesz w nim ubezpieczyć?

O tym, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe nikomu mówić nie trzeba. Na pewno też słyszałeś o pakietach ubezpieczeniowych złożonych z ubezpieczeń OC, AC, NNW i Assistance. Jednak czy wiesz, co dokładnie możesz ubezpieczyć w pakiecie? Sprawdź!

Co ubezpieczysz w ramach OC?

OC (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) to ubezpieczenie obowiązkowe, które ubezpiecza Cię na wypadek szkody wyrządzonej innym kierowcom. W ramach OC ubezpieczony jesteś od wyrządzenia innym uczestnikom ruchu drogowego szkody rzeczowej lub osobowej, której skutkiem była śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie mienia, także do szkód powstałych podczas:

 • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
 • załadowywania i rozładowywania pojazdu,
 • zatrzymania lub postoju pojazdu.

W ramach OC ubezpieczysz również:

 • koszty badań technicznych pojazdu po szkodzie,
 • koszty poniesione, by zapobiec rozwojowi szkody,
 • koszty związane z obroną w postępowaniu karnym (o ile poniosłeś je za zgodą TU).

Pakiet ubezpieczeniowy – co ubezpiecza AC, NNW i Assistance?

Ubezpieczenia AC, NNW i Assistance to ubezpieczenia dobrowolne, które razem stanowić mogą pakiet ubezpieczeniowy, znacznie rozszerzający zakres Twojej ochrony.

Ubezpieczenie AC

Polisa AC zazwyczaj stanowi około kilku procent wartości pojazdu, a właściciela pojazdu chroni przed kosztami związanymi:

 • ze szkodami wyrządzonymi przez niego,
 • ze szkodami powstałymi w wyniku zdarzeń losowych,
 • z kradzieżą pojazdu.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpiecza kierowców i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się np. podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, tankowania na stacji benzynowej itp., i których skutkiem był uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Assistance

To ubezpieczenie niezwykle przydatne w podróży, wspiera bowiem kierowcę podczas nieprzewidzianych zdarzeń na długiej trasie. Co wchodzi w jego zakres? Na przykład pomoc naprawy auta na miejscu zdarzenia, holowanie samochodu, transport kierowcy z miejsca zdarzenia itp.

Jak jeszcze możesz się ubezpieczyć?

Jeśli powyższy pakiet ubezpieczeniowy okaże się dla Ciebie niewystarczającą ochroną, możesz dobezpieczyć się, wykupując na przykład:

 • ubezpieczenie utraty zniżek (dotyczy ubezpieczeń OC lub/i AC oraz osób, które posiadają na czas wykupu ubezpieczenia maksymalne zniżki),
 • ubezpieczenie szyb (pokrywa koszty wymiany szyb i nie wpływa na zwiększenie składki autocasco),
 • ubezpieczenie ochrony prawnej (pomoc w sytuacjach spornych, z którymi związane są koszty sądowe)

O autorze

JK

Na łamach bloga Samochodowo.com.pl hobbystycznie pisze na temat szeroko pojętej motoryzacji, nowinek z rynku oraz udziela porada początkującym kierowcom w zakresie obowiązujących praw ruchu drogowego.

Komentarze

 1. JK
  JK Author 26 maja, 2017, 14:55

  Szczerzę mogę polecić pakiety ubezpieczeniowe w VW Bank.
  Więcej informacji pod linkiem: http://www.vwbank.pl/dla-mnie/ubezpieczenia/pakiety-komunikacyjne.html
  Ubezpieczenie samochdodu to pikuś.

Only registered users can comment.