Leasing auta – w jakim przypadku umowa leasingu może wygasnąć lub zostać wypowiedziana?

Leasing auta – w jakim przypadku umowa leasingu może wygasnąć lub zostać wypowiedziana?

Decydując się na leasing auta z góry chcesz wiedzieć, jaki będzie koszt miesięcznej raty oraz czas trwania leasingu. Dowiedz się również w jakich okolicznościach umowa leasingu może wygasnąć, a także kiedy leasingodawca ma prawo do jej wypowiedzenia.

Leasing auta – zapoznaj się z OWU

Jedną z ważniejszych rzeczy, którą warto zrobić przed podpisaniem umowy leasingowej, jest dokładne zapoznanie się z OWU, czyli ogólnymi warunkami umowy. To w nich zapisane są wszystkie ogólne, ważne informacje, dotyczące umowy leasingowej. Znajdziesz w nich mi.in podpunkty o:

 • obowiązku ubezpieczenia przedmiotu leasingu,
 • warunkach płatności,
 • zakończeniu umowy leasingu,
 • zasadach składania reklamacji,
 • wypowiedzeniu umowy leasingu,
 • wygaśnięciu umowy leasingu.

Informacje zawarte w OWU pomogą ci lepiej zrozumieć, z czym wiąże się leasing auta, więc nie pomijaj rzetelnego zapoznania się nimi.

Na jakiej podstawie umowa leasingu może wygasnąć?

Umowa leasingu może wygasnąć, jeśli leasingowany samochód ulegnie całkowitemu zniszczeniu lub zostanie skradziony. Całkowite zniszczenie pojazdu lub kradzież musi zostać stosownie udokumentowana przez zakład ubezpieczeń poprzez decyzję o wypłacie odszkodowania lub decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania.

Kiedy umowa leasingu może zostać wypowiedziana przez leasingodawcę

Umowa leasingu może zostać wypowiedziana przez leasingodawcę z ważnych powodów, np., jeśli leasingobiorca:

 • istotnie naruszy warunki umowy leasingu lub OWU,
 • spóźni się z zawarciem umowy ubezpieczenia leasingowanego auta lub spóźni się z płatnościami za to ubezpieczenie,
 • opóźni się z zapłatą przynajmniej jednej opłaty leasingowej,
 • używa samochodu niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta,
 • naraża samochód na uszkodzenia i przedwczesne zniszczenia.

Jeśli leasingodawca wypowie umowę, leasingobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia samochodu dealerowi lub innemu podmiotowi wskazanemu przez leasingodawcę.

Naprawy i konserwacja leasingowanego pojazdu

Leasingobiorca jest zobowiązany do dbania o pojazd, jego konserwację i naprawę usterek, które mogłyby spowodować trwałe uszkodzenia samochodu. Ponadto zobowiązuje się, że napraw samochodu będzie dokonywał w autoryzowanych stacjach obsługi danej marki. Naprawa wskaźnika przebiegu kilometrów musi być potwierdzona kopią faktury wystawioną za naprawienie i musi zawierać adnotację o wielkości przebiegu danego pojazdu.

Kategorie: Leasing

O autorze

JK

Na łamach bloga Samochodowo.com.pl hobbystycznie pisze na temat szeroko pojętej motoryzacji, nowinek z rynku oraz udziela porada początkującym kierowcom w zakresie obowiązujących praw ruchu drogowego.

Skomentuj

Only registered users can comment.