Pakiety ubezpieczeniowe – z ilu polis można uzyskać odszkodowanie?

Pakiety ubezpieczeniowe – z ilu polis można uzyskać odszkodowanie?

Jeśli decydujemy się na pakiety ubezpieczeniowe, np. OC+AC+NNW, nie oznacza to, że nie możemy doubezpieczyć się np. poprzez polisę na życie. Warto jednak poznać zasady, zgodnie z którymi wypłacane są odszkodowania, np. w wypadku kolizji drogowej. Czy w takich sytuacjach odszkodowanie może zostać wypłacone z kilku polis jednocześnie?

Pakiety ubezpieczeniowe – czy warto kupować je podwójnie?

Komunikacyjne pakiety ubezpieczeniowe standardowo zawierają polisy OC, AC i NNW. Dwa pierwsze z nich to tzw. ubezpieczenia majątkowe, czyli zabezpieczające mienie – w tym wypadku samochód nasz lub osoby przez nas poszkodowanej. Wyjątkiem jest ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, które stanowi ubezpieczenie osobowe, ściśle związane z uszczerbkiem zdrowotnym osoby poszkodowanej. Jaka jest różnica prawna między ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi?

Ubezpieczenia majątkowe – liczy się wartość poniesionej szkody

Prawo stanowi (art. 8241§1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), że suma wypłacona z tytułu ubezpieczeń majątkowych nie może być większa niż rzeczywista wartość poniesionej szkody. Oznacza to, że nawet jeśli wykupimy kilka polis ubezpieczenia majątkowego, przysługiwać nam będzie odszkodowanie tylko z jednej z nich, i w kwocie równej poniesionej szkodzie. Jeżeli zgłosimy szkodę majątkową do kilku ubezpieczycieli jednocześnie, może się to wiązać z odpowiedzialnością karną z tytułu wyłudzenia lub oszustwa. Oznacza to, że w przypadku komunikacyjnych pakietów ubezpieczeniowych zawierających OC+AC (ubezpieczenia majątkowe), nie warto wykupywać takich polis podwójnie.

Ubezpieczenia osobowe – liczy się zdrowie

Inaczej rzecz ma się w przypadku ubezpieczenia NNW, o które często rozszerzone są pakiety ubezpieczeniowe. Jako że jest to ubezpieczenie osobowe, wypłata odszkodowania z jego tytułu przysługuje nam u każdego ubezpieczyciela, u którego wykupiliśmy polisę. Jeśli więc jesteś ubezpieczony u dealera samochodowego w ramach pakietu ubezpieczeniowego zawierającego NNW, dodatkowo wykupiłeś polisę prywatną, a także np. obejmuje cię grupowe ubezpieczenie na życie oferowane przez zakład pracy, wypłata z tytułu NNW przysługuje ci u każdego z tych ubezpieczycieli.  W przypadku NNW warto więc doubezpieczyć się także poza pakietem ubezpieczeniowym oferowanym przez dealera samochodowego.

Wypłata odszkodowania w praktyce – krótkie case study

Jeżeli jesteś kierowcą i doszło do kolizji nie z Twojej winy, możesz dochodzić roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku, z własnej polisy NNW, będącej częścią pakietu ubezpieczeniowego, z prywatnej polisy na życie, a także z grupowej polisy zawartej w zakładzie pracy.

Kategorie: Ubezpieczenia

O autorze

JK

Na łamach bloga Samochodowo.com.pl hobbystycznie pisze na temat szeroko pojętej motoryzacji, nowinek z rynku oraz udziela porada początkującym kierowcom w zakresie obowiązujących praw ruchu drogowego.

Skomentuj

Only registered users can comment.